foto video reklama​ pre VIP klientov 

*Svadba*modeling*business*

FOTO

​​
99 EUR s DPH / 20 editovanych fotografií 
​​

VIDEO

  249 EUR s DPH / 3 min Editovane video 


FAQ
Platí aj pre lokality mimo mesta Bratislava, poplatok za dopravu 0.25 EUR/km
Rezervačný poplatok 40% celkovej sumy služieb 
Poplatok za zrušenie 20% celkovej sumy služieb 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
 10. Managing Director
 11. Managing Director
 12. Managing Director
 13. Managing Director
 14. Managing Director
 15. Managing Director
 16. Managing Director
 17. Managing Director
 18. Managing Director
 19. Managing Director
 20. Managing Director

And see more photos

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director
 8. Managing Director
 9. Managing Director
 10. Managing Director
 11. Managing Director
 12. Managing Director
 13. Managing Director
 14. Managing Director
 15. Managing Director
 16. Managing Director
 17. Managing Director
 18. Managing Director
 19. Managing Director

And see more photos

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
 7. Managing Director

And see more photos

GDPR 

GDPR (General Data Protection Regulation/Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov)
Od 25.5.2018 v Európskej únii platí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 
V súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) pristupujeme k úprave našich Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP). Nové VOP nadobúdajú platnosť dňa 25.05.2018.

Dodanie  FOTO VIDEO služieb bude možné iba v prípade, že klient potvrdí, že bol zo strany iRask, s.r.o. informovaný ohľadom GDPR (Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov) a takisto všetci hostia boli informovaní zo strany klienta, pričom klient má ich súhlas, čo potvrdí svojim podpisom v zmluve.Film production 
SHORT FILM "BLA BLA BLA"
OFFICIAL SELECTION OF IPHONE FILM FESTIVAL 2018

mUSIC VIDEO

Modeling

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
VIAC

Reklama

VIAC

+421 948 007 498

#FOTOVIDEOREKLAMA

mENO
TEL
TEXT
EMAIL
ODOSLAŤ

NAPÍŠTE NÁM...