foto video reklama​ pre VIP klientov 

*Svadba*modeling*business*

FOTO

​​
59 EUR s DPH / 20 editovanych fotografií za každú začatú hodinu
​​

VIDEO

  94 EUR s DPH / 3 min Editovane video za každú začatú hodinu


FAQ
Platí aj pre lokality mimo mesta Bratislava, poplatok za dopravu 0.25 EUR/km
Rezervačný poplatok 40% celkovej sumy služieb 
Poplatok za zrušenie 20% celkovej sumy služiebGDPR 

GDPR (General Data Protection Regulation/Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov)
Od 25.5.2018 v Európskej únii platí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 
V súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) pristupujeme k úprave našich Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP). Nové VOP nadobúdajú platnosť dňa 25.05.2018.

Dodanie  FOTO VIDEO služieb bude možné iba v prípade, že klient potvrdí, že bol zo strany iRask, s.r.o. informovaný ohľadom GDPR (Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov) a takisto všetci hostia boli informovaní zo strany klienta, pričom klient má ich súhlas, čo potvrdí svojim podpisom v zmluve. 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director

SVADOBNé

Film production 
SHORT FILM "BLA BLA BLA"
OFFICIAL SELECTION OF IPHONE FILM FESTIVAL 2018

mUSIC VIDEO

Modeling

 1. Managing Director
 2. Managing Director
 3. Managing Director
 4. Managing Director
 5. Managing Director
 6. Managing Director
VIAC

Reklama

VIAC

+421 948 007 498

#FOTOVIDEOREKLAMA

NAPÍŠTE NÁM...

mENO
TEL
TEXT
EMAIL
ODOSLAŤ